14 بازدید
0 نفر

یه بیماری کشنده

قند خون،فشارخون و چربی خون را جدی بگیریم.
دکتر پاکیاری