109 بازدید
1 نفر

میم مثل پدر

شهادت سردار قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد توسط نیروهای آمریکا