149 بازدید
4 نفر

لحظه به شهادت رسیدن سردار قاسم سلیمانی و یارانش

تصاویر ظبط شده توسط هواپیمای آمریکایی


    • حوریه فرحی بیش از یک ماه

      روحت شاد یادشان گرامی;

    • بهروز اعمازاده سرای بیش از یک ماه

      شهادتت مبارک سردار ;