37 بازدید
0 نفر

بارفیکس دست باز

حرکت تمرینی بارفیکس به صورت دست باز توسط مربی و قهرمان خانم مریم کریمی