33 بازدید
0 نفر

مراسم تشیع شهید حاج قاسم سلیمانی

حضور گرم جناب دکتر جهانگیر داودی در مراسم تشیع شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان