93 بازدید
1 نفر

ارزش خودت رو بدون چون لیاقتت از همه چیز بیشتره

تو زندگی هیچکس دستت رو جز خودت نمیتونه بگیره
پس بیا بزرگترین مرد یا زن زندگی خودت باش