244 بازدید
0 نفر

انگشتر موکل دار

بسیار عالی برای افزایش رزق و روزی و مال و ثروت
زبانبند بسیار بسیار قوی و قفل زبان در حدی که مالک آن به حقیقت فرمانروای سخن است
زوعه خود گنج نایاب است بصورتی که دارنده و مالک آن دیگر هیچگونه احتیاج و کمبودی در زندگی نخواهد داشت
جهت باطل سحرو طلسم بطوری که دیگر هیچ گونه طلسم و چشم زخمی بر آن اثر ندارد
جهت جذب شدید جنس مخالف و موافق ومهر و محبت شدید بطوری که صاحب زوعه تمام انرژی های مثبت کائنات را بخود جذب میکند و همیشه درنگاه دیگران همچون گوهری گرانبها میدرخشد

برای کسانی که معاملات بزرگ مالی گرفتن وام کلان و خرید و فروش در پیش دارد همچنین برای گره گشایی در امور دادگاهی و لاین حل
برای افزایش خوش اقبالی در امور شرط بندی و بخت آزمایی