305 بازدید
2 نفر

در روسیه سه پدیده وجود دارد که ذهن نمیتواندمغایر با قوانین شناخته شده طبیعت باشد

اول :آبی ک سنگهای سنگین حمل را میکند.وقتی ک سنگی پرتاب میکنید در آب فرو نمیرود بلکه روی آب شناور میماند

بیش از یک ماه ●سایر ●سایر

  • محمود ملک حسینی بیش از یک ماه

   عجیب هست واقعا!!! اجر و سنگ روی آب؟؟!!!؟ ;

  • راضیه حاتمی بیش از یک ماه

   اگه خواستید فیلم های منم ببینید و لایک کنید زیرشون نظر بفرستید منم فیلم هاتونو میبینم🙏😊;

  دیگر ویدئو ها