242 بازدید
0 نفر

انگیزشی


♥️💚سعی کردند مرا دفن کنند.....
اما نمی دانستند من یک دانه هستم .
🦋🍂

بیش از یک ماه ●سایر