85 بازدید
0 نفر

قلب های سورپرایز فرین کوکوآ

این تنها قلبی ست که شما مجاز به شکستن آن هستید
قلب های سورپرایز فرین کوکوآ با محتویات دلخواه شما برای هدیه به کسانی که عاشقانه دوستشان میدارید
محتویات ثابت داخل قلب تمام کاکائو
بطری عشق.شکلات های دست ساز قلب بلژیکی
فرین کوکوآ.اسمارتیز.سکه های شکلاتی
شما میتوانید هدیه خود را نیز به این محتویات اضافه نمایید

بیش از یک ماه ●سایر