34 بازدید
0 نفر

سوال ۵ ،بررسی حیطه حل مساله ۱۸ ماهگی تست ارزیابی تکاملی

این ویدیو شیوه انجام یکی از سوالات ۱۸ ماهگی است