29 بازدید
0 نفر

گرگی که بالای تپه است هرگز گرسنه تر از گرگی که داره از تپه بالا میره نیست

روزی همه میفهمند که مسیر درست کجاست و #نگرش درست کجا قرار داره