22 بازدید
1 نفر

موفقیت برای کسانی است که باورهاشون رو باور کردن

آینده به کسانی تعلق دارد که تصویرسازی ذهنی از آن داشته باشن