26 بازدید
0 نفر

دلیل ارزان بودن پیتزا

دلیل ارزان بودن پیتزا و عدم استفاده از آنها به دلیل رعایت نشدن بهداشت

بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت