18 بازدید
0 نفر

اجرای ویدیو مپینگ در رستوران ها

ویدیو مپینیگ نمایش نور ، صدا و تصویر به صورت هم زمان در قالب نقشه اجناس نمایش داده میشود