15 بازدید
0 نفر

عروسک با امکان تعویض لباس

با آموزش لباس پوشیدن به کودکان ، این کار را به صورت سرگرمی درآورید و روش هایی را به کودک یاد بدهید که مستقل لباس بپوشد.
یادگیری لباش پوشیدن یکی از مهارت های ضروری زندگی است که باعث رشد استقلال و تفکر منطقی کودکان می شود. و زمانی که به کودکان یاد داده شود که مستقل شوند، آن‌ها به بزرگسالانی سازنده و با انگیزه تبدیل می‌شوند که قادر هستند در آینده بر روی پاهای خودشان بایستند.

بیش از یک ماه ●آموزشی