116 بازدید
0 نفر

پنجره ای که نیاز به پرده نداره!!

پنجره ای که با چرخش مات میشود و با چرخش دوباره شفاف میشود!!!