39 بازدید
0 نفر

بخش اول ویژه برنامه نسیم دانش از شبکه نسیم با صحبتهای جناب آقای علی معارفی

بخش اول ویژه برنامه نسیم دانش
از شبکه نسیم
با صحبتهای جناب آقای علی معارفی
مدیرعامل شرکت دانش بنیان آی نوتی
98/11/5

@tofighi_inoti

3 هفته پیش ●آموزشی