16 بازدید
0 نفر

اجرای زیبای اولین شرکت کننده در اولین قسمت از مسابقه استعداد یابی پرشین گات تالنت

اولین قسمت از مسابقه استعداد یابی پرشین گات تالنت با حضور ابی و مهناز افشار و آرش و خانم نور