11 بازدید
0 نفر

افراد موفق

اوضاع پولیت خوب نیست ایرادی نداره ادای افراد پولدار رو دربیار به پول احترام بزار بهش فکر کن پول خودش میاد سمتت دوست من

2 هفته پیش ●سایر