13 بازدید
0 نفر

مجتمع فرهنگی اردویی شهید بهشتی اصفهان

امکانات رفاهی مجتمع شامل سویت ها ، نمازخانه ، محوطه زیبا ، سالن غذاخوری ، خوابگاه ها و سالن آمفی تئاتر