6 بازدید
0 نفر

نشست فعالان اقتصادی و فرهنگی

با جمعی از فعالان اقتصادی و فرهنگی جهت رشد منطقه دیداری در محیطی زیبا و سنتی با جناب دکتر ملکی

2 هفته پیش ●سمینار