21 بازدید
0 نفر

دکتر سید احمد فاطمی نژاد نامزد انتخابات مجلس یازدهم

دکتر سید احمد فاطمی نژاد کاندیدای یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی از حوزه ی سبزوار بزرگ داورزن خوشاب جغتای جوین