21 بازدید
0 نفر

قسمت دوم معرفی شرکت معظم آی نوتی

قسمت دوم شرکت بزرگ و معظم آی نوتی جناب آقای علی معارفی در شبکه پنج تهران در برنامه معجزه امید.