31 بازدید
0 نفر

کرونا از زبان عادل فردوسی پور

ویروس کرونا را این بار از زبان عادل فردوسی پور بشنوید✌💜 از دستش ندین👌
این ویروس را جدی بگیرید چون جدی هست
تحلیل فوتبالی کرونا حتما ببینین👍👍