26 بازدید
0 نفر

آینوتی در رسانه ملی

شرکت آینوتی یه شرکت استارت تاپ ایرانیه
که در سال 1395. استارت خورد
و تونست خوش رو بعنوان یه شرکت دانش بنیان معرفی کنه.